Projektowanie

Wykonujemy projekty sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrzych (również w technologi BIM), oświetlenia drogowego oraz usuniecia kolizji

Automatyka

Projekujemy inteligentne domy, dostosowane indywidualnie do wymagań klienta. Wykonujemy projekty automatyki obiektów przemysłowych

Wykonawstwo

Realizujemy prace kopleksowo- projekt + wykonawstwo

  Projektowanie

          Firma ELGREEN zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i niskoprądowych, DSO, SSP, SAP,kontroli dostępu w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów (również w technologi BIM). Wykonujemy projekty sieci elektroenergetycznych nN, SN, WN, oświetlenia drogowego, usunięcia kolizji. Współpracujemy z ENERGĄ-Operator SA, ENEĄ-OPERATOR SA dla których wykonujemy projekty sieci elektroenergetycznych (przyłącza, linie kablowe nN, SN, WN, stacje transformatorowe itp.). W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje elektryczne i niskoprądowe wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia.

          W zakresie swoich usług oferujemy również sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych.

          Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Dbamy o poszerzanie naszej wiedzy uczestnicząc w sympozjach dotyczących tematyki energetyki, oraz we wszelkich szkoleniach organizowanych przez producentów i wytwórców, a także stowarzyszenia branży elektrycznej. Posiadamy przeszkolenia w dziedzinie okablowania strukturalnego, instalacji SSP, DSO, CCTV, SSWiN i innych instalacji teletechnicznych.

          Działamy przede wszystkim na zlecenie firm, gmin, jednostek budżetowych, architektów, deweloperów oraz wykonawców.

          Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy.

          ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

          Pracownia posiada polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług projektowych z pełną obsługą ze strony Brokera Ubezpieczeniowego.

 • Główny partner

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.